X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


Dobre Praktyki 2021
Informacja na temat stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (109 KB)
Dobre Praktyki 2016
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (100 KB)
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązują od 01.01.2016 r.) (182 KB)
Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązują od 01.01.2013 r.) (167 KB)
Udział kobiet i mężczyzn
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki - 2016 (733 KB)
Udział kobiet i mężczyzn
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki - 2015 (112 KB)
Udział kobiet i mężczyzn
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki - 2014 (99 KB)
Udział kobiet i mężczyzn
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki - 2013 (99 KB)
Udział kobiet i mężczyzn
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki - 2012 (101 KB)
Raport CG nr 1/2010 z 24 czerwca 2010 r.
Raport ładu korporacyjnego - Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (27 KB)
Raport bieżący nr 1/2009 z 2 stycznia 2009 r.
Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego (60 KB)
Ład Korporacyjny - 2014 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (475 KB)
Ład Korporacyjny - 2013 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (120 KB)
Ład Korporacyjny - 2012 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (120 KB)
Ład Korporacyjny - 2011 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (137 KB)
Ład Korporacyjny - 2010 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (136 KB)
Ład Korporacyjny - 2009 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (189 KB)
Ład Korporacyjny - 2008 rok
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zastal SA w 2008 roku (191 KB)
Ład Korporacyjny - 2007 rok
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Zastal SA w 2007 roku (181 KB)Informacje dodatkowe:

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zastal SA, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazanymi przez Radę Nadzorczą ocenami pracy Rady oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, znajdują się w sekcji Relacji Inwestorskich w materiałach dotyczących walnych zgromadzeń akcjonariuszy (zakładka WZA).

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że Spółka aktualnie nie posiada reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800