X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


Od 1 stycznia 1993 roku ZASTAL SA funkcjonuje jako grupa kapitałowa. W skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA wchodzą m.in. spółki: Zastal Transport Sp. z o.o. (www.zastaltransport.pl), Zastal Wagony Sp. z o.o., Landex Sp. z o.o., Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a także podmiot stowarzyszony "Kapitał" Sp. z o.o.

Spółki zależne i stowarzyszone działają głównie na rynku usług transportowych, spedycyjnych, serwisu samochodów ciężarowych (m.in. ASO MAN, AVIA), produkcji taboru szynowego, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz finansowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej, podmioty zależne są poddawane pełnej konsolidacji, a podmiot stowarzyszony konsolidacji metodą wyceny praw własności. Respektując wymogi stawiane podmiotom notowanym na rynkach regulowanych skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ZASTAL SA od roku 2005 są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 

 

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800